شاک ویو تراپی

ژانویه 6, 2019
شاک ویو تراپی

شاک ویو تراپی در چه بیماری هایی کاربرد دارد؟

شاک ویو تراپی نوعی مدالیته درمانی ایمن و غیر تهاجمی فیزیوتراپی است که در آن از امواج بسیار کوتاه و سریع که سریع تر از سرعت […]