دستگاه فیزیوتراپی

سپتامبر 30, 2018
سی پی ام

سی پی ام در فیزیوتراپی

دستگاه سی پی ام (CPM‌) یا حرکت پسیو مداوم یکی از مدالیته های مورد استفاده در کلینیک های فیزیوتراپی است که به بهبود وضعیت حرکتی مفاصل […]